Allmänna villkor för Lasingoo.se


1. INLEDNING

+

2. DEFINITIONER

+

3. REGISTRERING

+

4. UTFÖRANDE AV UPPDRAG

+

5. BESTÄLLNINGAR/ÄNDRINGAR/AVBOKNINGAR

+

6. ERSÄTTNING OCH FAKTURERING

+

7. PERSONUPPGIFTER

+

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

+

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

+

10. FORCE MAJEURE

+

11. AVTALSTID OCH FÖRTIDA UPPHÖRANDE

+

12. ÖVERLÅTELSE AV DETTA AVTAL

+

13. FULLSTÄNDIG REGLERING

+

14. ÄNDRINGAR

+

15. LAGVAL OCH TVISTER

+


1. INLEDNING

+

2. DEFINITIONER

+

3. REGISTRERING

+

4. MEDLEMSKAP

+

5. UTFÖRANDE AV UPPDRAG

+

6. BERÄKNING AV KUNDENS PRIS

+

7. ERSÄTTNING OCH FAKTURERING

+

8. AVBOKNING/UTEBLIVET BESÖK

+

9. INFORMATION

+

10. PERSONUPPGIFTER

+

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

+

12. ANSVARSBEGRÄNSNING

+

13. SEKRETESS

+

14. FORCE MAJEURE

+

15. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

+

16. ÖVERLÅTELSE AV DETTA AVTAL

+

17. FULLSTÄNDIG REGLERING

+

18. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

+

19. LAGVAL OCH TVISTER

+

Frågor på det?

Lasingoo.se erbjuder en transparens som branschen tidigare saknat. Med hjälp av vår teknik räknar vi fram fasta priser på servicetjänster som du tidigare endast kunnat få över disk hos bilverkstaden. Det gör det möjligt för dig att ta del av information på ett smidigare sätt så att du redan innan ditt verkstadsbesök har ordning på vad ett specifikt arbete kommer att kosta.

Våra partners

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få information och erbjudanden från Lasingoo.